Ikke nødvendigvis lurt med kaldpresset olje - SanOmega

Ikke nødvendigvis lurt med kaldpresset olje

Det er ikke nødvendigvis en fordel med kaldpressede fiskeoljer som råstoff til kosttilskudd fastslår Mattilsynet i en rapport de nylig har publisert. Vi vet at noen oljer inneholder miljøgifter og tungmetaller, i tillegg vil kaldpressede oljer harskne raskt slik at en lav totoxmåling på nypresset olje ikke nødvendigvis er representativ for den samme oljen etter noe lagringstid. Vår anbefaling vil alltid være olje fra råstoff som naturlig inneholder lite miljøgift og rense denne så holdbarheten blir god.

 

Kjøp SanOmega nå

 

I tillegg er det som vi vet lurt å ha høy-EPA olje med de fordelene som dette gir.

Mattilsynet skriver følgende i rapporten

Mattilsynet ønsket å finne ut mer om marine oljer fra forskjellige råstoff bør renses før de kan selges til humant konsum. Bakgrunnen er at overvåkingsprogram viser at forskjellige råstoff og rensemetoder kan resultere i store forskjeller i innhold av de organiske miljøgiftene, dioksiner og PCB. Noen marine oljeprodukter selges som kaldpressede eller lite bearbeidede, og i slike produkter er det viktig at råstoffet ikke fører til overskridelse av grenseverdier.

Hvem utførte undersøkelsen

Havforskningsinstituttet

Hva undersøkte vi

Data om konsentrasjoner av dioksiner og PCB i forskjellige marine råstoff ble satt sammen og omregnet til fettvekt. Dermed fikk vi en oversikt over hvilke oljer fra forskjellige råstoff som trenger å renses før det kan selges som olje til humant konsum.

Tidsrom

2019

Hva lette vi etter

Om det finnes marine oljer laget av visse typer råstoff som kan selges urenset til humant konsum

Hva fant vi

Marine oljer produsert av de fleste råvarer må renses for å overholde grenseverdiene for dioksiner og PCB i oljer til humant konsum.

Mer informasjon

Kjøp SanOmega nåå
Tilbake til bloggen