Vår visjon

Vår visjon er at med færrest mulig produkter og med noen grunnleggende tiltak, skal de som velger vårt system få et best mulig utgangspunkt for optimal helse. 

Utviklingsorientert

Vi er åpne for ny kunnskap og er svært tilpasningsdyktige. Ernæringsfeltet er komplisert. Det er vanskelig å forske på kosthold nettopp fordi det er så sammensatt. Vi er klar over at det er mye vi ikke vet, men som ekte «fagnerder» holder vi oss kontinuerlig oppdatert, og kommer vi over noe vi tenker at er smartere enn slik vi har gjort det tidligere, så skal du være trygg på at vi benytter oss av den kunnskapen og bringer den inn i produktutviklingen. Vi forbedrer produktene kontinuerlig dersom vi lærer noe nytt som kan bidra positivt.  
Vi ønsker å videreformidle kunnskapen vi sitter på, og deler det vi kan.

Med hjerte for havet

Havet er sårbart og overbeskattet. Som produsent av produkter med opprinnelse fra havet føler vi i SanOmega et særlig ansvar for å forvalte ressursene fra havet på en bærekraftig og etisk måte.

For å unngå overbelastning av naturen bruker vi villfisk fra bærekraftig forvaltet bestand. Vi bruker olje fra ansjos, som har det høyeste innholdet av omega-3-fettsyren EPA. Fisket er regulert etter internasjonale avtaler. På den måten unngås problemet med overbeskatning av bestanden.

Alle våre underleverandører tilfredsstiller kravene til «Friend of the Sea»

Vår sympati er hos de som ønsker å sette fokus på rovdrift og forsøpling av havet. Dersom vi ønsker å overlate havets ressurser til våre barn og barnebarn kan vi ikke tillate at enkelte beriker seg for å få en kortsiktig gevinst på naturens bekostning.

SanOmega har for oss blitt en livsstil. Vi ser at vi må jobbe helhetlig og på mange områder samtidig. Vi tror på et råvarebasert kosthold som tar vare på miljøet, helst økologisk, kortreist og med fokus på dyrevelferd.

Som dykkere har vi et hjerte for havet. Et stort problem i havet er forlatt fiskeredskap. Disse fiskeredskapene gjør at dyrene i havet blir fanget og dør. Dette problemet forsterker seg selv da den døde fisken virker som åte for stadig ny fisk. I Norge får sportsdykkerklubbene støtte for å ta opp forlatt fiskeredskap. I tillegg er staten en aktiv bidragsyter i å ta opp tapt fiskeredskap. Her mener vi det trengs globale tiltak.

Emballasje og logistikk

All emballasje du mottar fra oss er resirkulerbar. Av logistikkløsninger forsøker vi å unngå unødvendig transport i størst mulig grad. Det betyr at vi på småpakker forsøker å levere direkte i din postkasse.

Produksjon

Våre kosttilskudd er produsert i Norge i henhold til Norges og EUs kvalitetsforskrifter.

Ansjos fiskestim sanomega