Vår historie

SanOmega – Vår historie

Historien til SanOmega begynte allerede i 2005, 6 år før den første utgaven av SanOmega-oljen kom på markedet. Spesialpedagog Vegard Holum leste en artikkel om høy-EPA omega-3-fettsyrer på forskning.no. Det var starten på en lang reise som har bidratt til å forbedre helse og skolegang for en lang rekke barn, unge og voksne.

Som lærer i en alternativ skoleavdeling fikk Vegard mange skoletrøtte elever inn i klasserommet. Med bakgrunn som yrkesfaglærer, bygningsingeniør og tømrer er han alltid interessert i å finne løsninger som fungerer i praksis. Det ble naturlig å fokusere på sunt kosthold. Ungdommer spiser helst det som smaker godt. Cola og hveteboller er jo ikke kjent for å bidra til verken konsentrasjonsevne eller god fysisk utvikling. Høy-EPA omega-3-fettsyrer ble på et tidspunkt nok et viktig verktøy i arbeidet med de som trengte ekstra drahjelp i skolehverdagen.

Velvillighet fra rektorer og skolesjef, samarbeidsvillige foreldre, løsningsorienterte helsesøstre og kommunelege ga ham muligheten til å utforske hvordan kostholdsendringer kunne bedre skolehverdagen til noen av de mest utsatte ungdommene. I norsk skole er det uvanlig å få til en tverrfaglig forståelse for et tiltak som det å gi fettsyrer til ungdommene.

Tiltaket med fettsyretilskudd må sies å ha vært vellykket, noe som gjorde at Vegard i årene som fulgte prøvde ut høy-EPA fettsyretilskudd også på andre arenaer. Han jobbet parallelt i institusjoner i barnevern og rusomsorg, og enkelte steder fikk han anledning til å gi tilskuddene til ungdommer med symptomer på søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. Svært ofte ga disse forsøkene gode resultater, noe som styrket troen på at denne typen omega-3 fungerte bedre enn vanlig tran eller andre omega-3-produkter på markedet. Disse typene er billigere og lettere tilgjengelig så det var naturlig å forsøke dem. Resultatene var ikke de samme. Dette gjorde at høy-EPA seilte frem som det beste alternativet for denne typen symptomer.

 En annen type symptomer, nemlig i muskler og ledd ble også bedret når dosene som ble brukt kom opp i et visst nivå. Mange av de som forsøkte høy-EPA-oljen kunne etter noen uker eller måneder fortelle om reduserte plager med dette. Behovet for kunnskap om virkningene av EPA gjorde at Vegard kontaktet produktansvarlig hos importøren av tilskuddet, dette åpnet en ny verden av kunnskap og bekjentskap med vitenskapsfolk. Kunnskapen bak de gode erfaringene gjorde at treffsikkerheten i behandlingene ble bedret.

For å behandle mangel på fettsyrer på en best mulig måte bør man måle verdiene hos de personene som mottar behandlingen. Tester for fettsyrenivå i blodet kom på det norske markedet i 2007. Med dette verktøyet for hånden ble nøyaktigheten i arbeidet ytterligere forbedret. Dette førte også med seg et nytt bekjentskap. Eieren av selskapet som leverte testene heter Joakim Graff. Denne mannen ble noe senere Vegards forretningspartner. Vegard og Joakim startet i 2010 firmaet San Helse AS og tok fram produktet San Omega-3. Vegard kjøpte etter en tid Joakim ut av San Helse AS og fortsatte reisen under firmanavnet SanOmega AS.

Ansjos fra iskalde farvann gir den beste sammensetning av Omega-3 fettsyrer.

Vegard formaliserte sine kunnskaper innenfor ernæringsfeltet gjennom Kostholdsveilederstudiet ved Tunsberg Medisinske Skole. Nye kunnskaper har ført med seg kontinuerlig videreutvikling av produktet i tillegg til nye produkter som bidrar til å bedre virkningen av oljeproduktene.

 

Etter hvert ble det behov for flere personer å dele arbeidsoppgavene med. Maren Kvalvaag-Westad har mastergrad i samfunnsernæring og har praksis fra produktutvikling fra tyngre aktører i fagfeltet.

I dag tilbyr SanOmega AS sine helt spesielle omega-3-oljer, mineraltilskudd samt blodtester for fettsyrebalanse og magnesiumnivå. Vi fortsetter vårt arbeid som kunnskapsformidlere og produktutviklere, noe det ser ut til å være stort behov for i årene fremover.

Les artikler