Hjelper fiskeolje mot fødselsdepresjon?

Hjelper fiskeolje mot fødselsdepresjon?

Mange kvinner opplever en depresjon etter en fødsel. Årsakene er nok mulitfaktorielle, men kan noe forebygges ved en god ernæringsstatus?

Det å bli forelder er en stor overgang i seg selv, men det blir nok ikke lettere når man samtidig "er støvsugd for 3,5 kg høyverdig næringsstoff".

 

De marine Omega-3 fettsyrene EPA og DHA spiller en viktig rolle under graviditet og amming. De er blant annet viktige for utviklingen av barnets hjerne og syn. I tillegg er det påvist i flere studier at tilstrekkelig inntak av Omega-3 fettsyrer kan bidra til å redusere fødselsdepresjoner.

I en studie gjort I Bergen fant de at kvinner med lav omega-3-indeks (Epa + DHA) hadde høyere forekomst av fødselsdepresjon enn kvinner med god status. Kvinnenes omega-3-indeks ble målt under siste del av svangerskapet, og resultatene viste at jo høyere omega-3-indeks kvinnene hadde, jo mindre var sannsynligheten for at de fikk en fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon og fiskeolje

I en liten, randomisert kontrollert studie, gjort på gravide kvinner med stadfestet depresjon, 3,4 g omega-3 per dag (tilsvarer omtrent 1 ss SanOmega). Blant kvinnene som fikk omega-3 opplevde 62 % en forbedring, mens det i kontrollgruppen kun var 27 % som opplevde bedring. 38 % i omega-3-gruppen ble helt friske fra depresjonen, mens det i kontrollgruppen kun var 18 % som ble helt friske i studieperioden.

En studie gjort på kvinner i Taiwan viste at kvinnene med fødselsdepresjon hadde signifikant lavere verdier for riboflavin enn kvinnene uten symptomer. Gruppen med fødselsdepresjon hadde signifikant høyere forhold mellom omega-6 og omega-3. Det vil med andre ord si at de fikk i seg mye omega-6 og lite omega-3.

Andre kostholdsfaktorer som trekkes frem i denne review-studier er:

 • Mangel på vitamin D
 • Fedme og overvekt
 • Hormon-ubalanser (forhøyet kortisolnivå).

Mulige beskyttende faktorer er:

 • Høyere konsentrasjoner av omega-3-fettsyren DHA i morsmelken
 • Mye sjømat i kostholdet
 • Multivitamintilskudd
 • Inntak av flerumettet fett
 • Vitamin D
 • Selen
 • Sink
 • Kalsium

 

Kilder

Markhus MW, Skotheim S, Graff IE, Frøyland L, Braarud HC, Stormark KM, Malde MK. Low omega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum depression. PLoS One. 2013 Jul 3;8(7):e67617. doi: 10.1371/journal.pone.0067617. PMID: 23844041; PMCID: PMC3701051.

Su KP, Huang SY, Chiu TH, Huang KC, Huang CL, Chang HC, Pariante CM. Omega-3 fatty acids for major depressive disorder during pregnancy: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2008 Apr;69(4):644-51. doi: 10.4088/jcp.v69n0418. PMID: 18370571.

Lin YH, Chen CM, Su HM, Mu SC, Chang ML, Chu PY, Li SC. Association between Postpartum Nutritional Status and Postpartum Depression Symptoms. Nutrients. 2019 May 28;11(6):1204. doi: 10.3390/nu11061204. PMID: 31141947; PMCID: PMC6628029.

Zhao XH, Zhang ZH. Risk factors for postpartum depression: An evidence-based systematic review of systematic reviews and meta-analyses. Asian J Psychiatr. 2020 Oct;53:102353. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102353. Epub 2020 Aug 30. PMID: 32927309.

Tilbake til bloggen