Omega-3 til eldre – Fettsyrebalansen betyr mer enn du tror! - SanOmega

Omega-3 til eldre – Fettsyrebalansen betyr mer enn du tror!

Etter hvert som vi blir eldre opplever mange forskjellige plager. Alt fra blodsukkerubalanse og diabetes 2 til leddsmerter og ikke minst, demens og Alzheimers. Mange av disse plagene kan til en viss grad forebygges gjennom fornuftige valg av kosthold og livsstil, og kanskje bruk av enkelte kosttilskudd. I Norge er vi godt vant med bruk av omega-3 tilskudd, enten som en tran eller en ren fiskeolje, og for noen, plantebaserte oljer.

 

Kjøp SanOmega nå 

Er du i fettsyrebalanse?

Det viktigste formålet med tilskudd av omega-3 oljer er å skape balanse mellom omega-3 og 6. Grunnen til at omega-3 tilskuddet er så viktig, er at mye av maten vår inneholder mer omega-6 enn vi trenger eller har godt av. Men et viktig spørsmål er om vi trenger å øke inntak av omega-3 etter hvert som vi blir eldre. Og om vi rett og slett blir dårligere til å ta opp og utnytte omega-3 i kroppen med økende alder?

Visste du at du enkelt kan måle fettsyrebalansen din? Ta en titt her.

San Omega Blood Tester

 Hold vekten med Omega-3! 

Mange opplever at med årene kommer alderstillegget rundt livet. Man får generelt en lavere forbrenning med årene, og man må jobbe hardere enn før for å holde vekten stabil. Kostholdet er den viktigste faktoren såklart, men visste du at nivået av omega-3 i forhold til omega-6 er viktig i denne sammenhengen? Omega-6 stimulerer produksjonen av fett, mens omega-3 hemmer dannelsen av fett og stimulerer bruken av fett som energikilde [1].

Alle ønsker en alderdom der man er klar i hodet!

En av de viktigste utfordringene etter hvert som vi blir eldre, er å opprettholde kognitive funksjoner og redusere faren for demens og Alzheimer. Ved begynnende demens er det vanlig å observere et økende tap av hjerneceller. Tapet ser ut til å ha en sammenheng med homocystein- og omega 3-nivået i blodet. En studie av eldre med begynnende demens publisert i 2015 viste at tilskudd av B vitaminer, som skal redusere homocystein, ga en reduksjon i tap av hjerneceller kun hos de som hadde de høyeste omega 3 verdiene [2].

Plager i leddene

Leddplager, kanskje spesielt leddgikt, er noe som særlig mange kvinner opplever med økende alder. Det er mange faktorer som spiller inn, men fettsyrebalansen er faktisk viktig også her. I en metaanalyse av kontrollerte studier fant man at pasientene kunne redusere bruken av smertestillende etter å ha tatt over 2,7 g omega 3 pr dag i 3 mnd [3]. I en nyere dansk metaanalyse på leddgikt så det ut til at det er EPA (sammenliknet med DHA) som fungerer best ved smerter i ledd. Disse studiene indikerer at det kan være verdt å teste ut en fiskeolje ved leddsmerter! Helst med samtidige kostholdsendringer [4].

Bli kunde, av San Omega nå

Omega-3 bedrer diversiteten i tarmen

I de senere årene er det forsket mye på tarmbakterienes påvirkning på helsen vår. Selv om man pr i dag ikke kan si hva som er en sunn bakteriesammensetning, er det mange som fremholder at variasjonen, diversiteten, i bakteriene er en viktig faktor. I en undersøkelse ble det vist at nivået av omega 3 ser ut til å påvirke diversiteten som igjen har betydning for hvordan helsen utvikler seg gjennom livet [5].

Kan fiskeolje påvirke blodtrykket?

Økende blodtrykk er det mange som får med årene. Som en viktig risikofaktor for hjertesykdom er et hvert tiltak som kan være med på å senke blodtrykket verdt å vurdere. Det er mange årsaker til at blodtrykket øker med alder, en faktor er økende stivhet i blodårene som gjør at blodtrykket stiger mer enn normalt når hjertet slår. Det øker faren for slag. Mange studier har sett på virkningen av fiskeolje på blodtrykk og betennelsesmarkører. En studie fant at det var signifikante effekter på både over- og undertrykk samt reduksjoner av betennelsesmarkører, som CRP [6].

Behold muskelmassen 

Et annet problem mange opplever, de fleste faktisk, er tap av muskelmasse. Noe av tapet kan reduseres ved jevnlig vekttrening, men det er det ikke alle som liker å holde på med. Så, hvis dette gjelder deg har vi gode nyheter!  En studie av kvinner og menn i alderen 60-85 år kommer deg til unnsetning. Den viste at fiskeolje kan være med på å senke hastigheten på muskeltapet. I 6 mnd. tok deltagerne daglig 4 kapsler à 1 gram som ga 1.86 g EPA (20:5n−3) og 1.50 g DHA (22:6 n−3)/dag. Kontrollgruppen fikk maisolje. Resultatet var at muskelvolumet i lårene økte med ca 3,6%, håndgrepet økte i kraft med ca 2,6 kg og en gruppe styrkeøvelser med 5,6% [7].

Kjøp SanOmega nå

Kilder

[1] Simopulous_2016_An Increase in the Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio Increases the Risk for Obesity

[2] Jeneren_2015_Brain atrophy in cognitively impaired elderly: the importance of long-chain ω-3 fatty acids and B vitamin status in a randomized controlled trial AJCN

[3] Lee_2012_Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and the Treatment of Rheumatoid Arthritis: A Meta-analysis

 [4] Senftleber_2017_ Marine Oil Supplements for Arthritis Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials

[5] Menni_2017_Omega-3 fatty acids correlate with gut microbiome diversity and production of N-carbamylglutamate in middle aged and elderly women

[6] Guo_2018_Effects of EPA and DHA on blood pressure and inflammatory factors: a meta-analysis of randomized controlled trials

[7]  Smith_2015_Fish oil–derived n−3 PUFA therapy increases muscle mass and function in healthy older adults

Tilbake til bloggen