Dobbeltrollen til vitamin K2

Dobbeltrollen til vitamin K2

Er du benskjør, men forkalket? Da er du ikke alene!

Benskjørhet, eller osteoporose og åreforkalkning er to helseproblemer som ofte eksisterer side om side i den eldre delen av befolkningen. I utgangspunktet har dette blitt sett på som selvstendige aldersrelaterte sykdommer. Det kommer imidlertid stadig flere studier som viser at disse helseproblemene faktisk kan henge sammen. Kanskje skyldes ikke benskjørhet mangel på kalsium, men at kalsium har havnet på feil plass? Og hva kan vi gjøre med det?

 

 

Det er mange næringsstoffer som påvirker disse prosessene. Eksempler er vitaminene A, D og K2 og mineralene magnesium og bor.
Denne artikkelen dreier seg om vitamin K2 sin rolle. 

Artikkelen er basert på studien “The Dual Role of Vitamin K2 in “Bone-Vascular Crosstalk”: Opposite Effects on Bone Loss and Vascular Calcification”, publisert i tidsskriftet Nutrients i 2021. 

Hva er osteoporose/benskjørhet?

Visste du at Norge er på verdenstoppen når det gjelder benskjørhet? Samtidig er vi også et av de mest melkedrikkende folkeslagene i verden. Hvor er logikken i det? Trolig ligger den i at vi ikke mangler kalsium, men at vi mangler hjelpestoffene til å få kalsium dit det skal. 

Osteoporose er den vanligste skjelettsykdommen som rammer eldre menn og kvinner. Sykdommen er forårsaket av ubalanse mellom bendannelse og bennedbrytning. Dette igjen gir tap av benmasse og lavere kvalitet på benmassen. 

Mange kvinner opplever etter overgangsalderen å få det vi kaller “primær osteoporose”. Reduksjonen i østrogennivåene er assosiert med en betennelsestilstand som igjen gir økt nedbrytning av skjelettet. Sekundær osteoporose forekommer hos både kvinner og menn, men her er ikke mekanismene avklart fullstendig.

Hva er åreforkalkning?

Åreforkalkning er definert som avsetning av mineraler i karveggen. Risikofaktorer for åreforkalkning er aldring, høyt blodtrykk, diabetes og kronisk nyresykdom. Åreforkalkning er en viktig risikofaktor for annen hjerte- og karsykdom, slik som for eksempel slag. 

Tidligere trodde man at åreforkalkning var en ukontrollert prosess kun forårsaket av unormal utfelling av kalsium. I dag tror forskerne at det er en aktiv, regulert hendelse som henger tett sammen med bendannelsen og benmetabolismen.

Hva er vitamin K2?

Vitamin K ble oppdaget på 1930-tallet av den danske kjemikeren, Hendrik Dam, som undersøkte kolesterol. Han observerte at kyllinger som fikk fettfattig kost, fikk økt blødningstendens. Vitamin K er fettløselig, så det følger fettet i maten. En fettfattig diett kan derfor gi lite vitamin K. Dam klarte gjennom ytterligere forsøk å identifisere koagulasjonsvitaminet (forkortet vitamin K). 

Vi snakker gjerne om vitamin K1 og vitamin K2, som er to undergrupper av denne vitaminfamilien.

Vitamin K2 er også en familie av fettløselige forbindelser som vi kaller for “Menakinoner (MK)”. Vitamin K1 kalles for fyllokinoner.  Menakinoner har i det siste fått spesiell oppmerksomhet fordi de har en viktig rolle i å opprettholde kalsiumbalansen i kroppen. Særlig mangel på vitamin K2 er relatert til det man kaller for “kalsium-paradokset”. Dette fenomenet er preget av lite kalsium i skjelettet (benskjørhet) og mye kalsium i veggene i blodårene (åreforkalkning).  

Både vitamin K1 og K2 aktiverer proteiner som igjen virker inn på kalsiummetabolismen. De virker imidlertid på litt ulike proteiner. Mens vitamin K1 aktiverer proteiner i leveren som er viktige for koagulasjonsprosessen, aktiverer vitamin K2 proteiner, slik som for eksempel osteokalsin, som er viktige for de cellene som bygger kalsium inn i skjelettet. Gjennom aktivering av disse proteinene regulerer vitamin K2 “kalsium-paradokset” fordi det reduserer kalsiumavleiring i karveggene og øker den inn i benvevet. 

Flere studier viser til at bentapet i osteoporosen kan øke risikoen for åreforkalkning og hjerte- og karsykdom og omvendt. Hjerte- og karsykdom øker risikoen for benbrudd.

 

Det meste av produksjonen av vitamin K2 i menneskekroppen foregår i tarmen, der det syntetiseres av tarmbakterier av slektene Bacteroides, Lactococcus og Escherichia Coli. Mengden vitamin K2 fra tarmbakteriene er imidlertid dårlig absorbert og er ikke i stand til å nå høy nok konsentrasjon til å utøve de fysiologiske funksjonene som vi skriver her. Derfor trenger vi også vitamin K2 gjennom mat/tilskudd. Eksempler på mat som inneholder vitamin K2 er animalsk mat (kjøtt og eggeplomme), bakteriegjæret ost og den tradisjonelle japanske retten kalt Natto, altså fermenterte soyabønner. I SanOmega Premium har vi tilsatt vi MK7.

Preget av lavgradig betennelse

Både bentap og åreforkalkning er preget av kronisk lavgradig betennelse og oksidativt stress. Det er gjort studier som viser at vitamin K2, i tillegg til å implementere kalsium inn i skjelettet, også reduserer aktiviteten til betennelsesceller. I betennelsesreaksjoner vil også næringsstoffer slik som omega-3-fettsyren EPA og mineralene magnesium og bor spille en viktig rolle. 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33917175/

Tilbake til bloggen