Mangler du vitamin D? Ta magnesium!

Mangler du vitamin D? Ta magnesium!

Magnesium spiller en viktig rolle i D-vitaminmetabolismen fordi det er nødvendig for både aktivering og omdanning av vitamin D i kroppen.

Vitamin D og magnesium er to stoffer det er forsket mye på. De fleste som er vant med lange mørke vintre har fått med seg at det lønner seg å ta tilskudd av vitamin D. At du ikke får optimalisert vitamin D-statusen din uten god status på magnesium er mer ukjent.

Flere forskere anbefaler nå at man ved påvist vitamin D-mangel også bør ta tilskudd av magnesium. 

 

 

Magnesium er helt essensielt i vitamin D-metabolismen. Det betyr at:

  • Hvis du tar store doser vitamin D uten å ta tilskudd av magnesium vil du få magnesiummangel fordi magnesiumet brukes opp raskere.
  • Omdanningen av inaktivt vitamin D til aktivt vitamin D går dårligere dersom du ikke også tar tilskudd av magnesium.
  • Vitamin D er viktig for opptak av kalsium. Magnesium er viktig for omsetningen av kalsium. For høyt inntak av vitamin D (og kalsium) og for lavt inntak av magnesium kan gi problemer i form av opphopning av kalsium i vev.

 

Hvordan virker det?

Mange blir anbefalt å ta tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret. Doser på opp til 80 mcg er helt vanlig for å behandle mangel. Når vi inntar vitamin D (enten i mat eller tilskudd) er det ikke i sin aktive form. 

Vitamin D er egentlig en samlebetegnelse på vitamin D2 (ergokalsiferol) og vitamin D3 (kolekalsiferol).  Begge disse formene er inaktive i kroppen. De omdannes først til kalsidiol i lever, før de til slutt omdannes til kalsitriol i nyrene som er den biologisk aktive formen. Omdanningen til kalsidiol og kalsitriol er helt avhengig av enzymer som igjen trenger magnesium for å virke. 

I tillegg bidrar magnesium til å regulere nivåene av kalsium og fosfor i kroppen. Dette er viktig fordi vitamin D bidrar til opptaket av disse mineralene i tarmen. Uten magnesium kan det være vanskelig å opprettholde en sunn balanse mellom disse mineralene. Mangler i magnesium kan derfor føre til en reduksjon i opptaket av kalsium, noe som igjen kan føre til svekket skjelett.

 

Utfordringer:

  • Måleusikkerhet magnesium: Det finnes ingen optimal måling på magnesiumstatus. Per dags dato er den beste testen for å måle magnesiumstatus den som måler i røde blodceller (intracellulært) (Magnesium RBC). I det offentlige helsevesenet måler man magnesium i serum. Kroppen vil alltid prioritere nok magnesium i blodet. Derfor vil en serumprøve sjeldent vise lave nivåer. 
  • Måleusikkerhet vitamin D: I Norge måler vi hovedsakelig den inaktive formen for vitamin D. Det finnes enkelte private klinikker som måler aktiv form for vitamin D. Denne testen er vanskelig og krevende å gjennomføre. Når du tar tilskudd av for eksempel vitamin D3 vil nivåene av D3 øke i blodet ditt. Det er ikke dermed sagt at nivåene av det aktive hormonet øker tilsvarende. Det er derfor svært vanskelig å vite om du faktisk drar nytte av vitamin D-tilskuddet ditt ved å kun se på den vanlige blodprøven du tar hos legen. 

Vår anbefaling?

Både vitamin D og magnesium er næringsstoffer det kan være vanskelig å få i seg nok av gjennom kosten. Dette er to veldig viktige næringsstoffer som har mange oppgaver i kroppen. Som med alt annet bør det være en balanse: Ikke for mye, ikke for lite, og passe i forhold til hverandre.

Får du ikke i deg nok vitamin D eller magnesium i kostholdet anbefaler vi SanOmega Premium  i kombinasjon med SanBalance eller SanMagnesium MAGic

balanse

 

Kilder

 

Reddy P, Edwards LR. Magnesium Supplementation in Vitamin D Deficiency. Am J Ther. 2019 Jan/Feb;26(1):e124-e132. doi: 10.1097/MJT.0000000000000538. PMID: 28471760.

Dai Q, Zhu X, Manson JE, Song Y, Li X, Franke AA, Costello RB, Rosanoff A, Nian H, Fan L, Murff H, Ness RM, Seidner DL, Yu C, Shrubsole MJ. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism: results from a randomized trial. Am J Clin Nutr. 2018 Dec 1;108(6):1249-1258. doi: 10.1093/ajcn/nqy274. PMID: 30541089; PMCID: PMC6693398.

Tilbake til bloggen