Et ukjent mineral?

Et ukjent mineral?

Nok mineraler er viktig for god helse. Mineralene er med i immunforsvaret vår, er viktige for enzymfunksjonen og for regulering av andre næringsstoffer, for å nevne noe. Man hører ofte snakk om magnesium, kalsium, sink og jern, men det er noen mineraler som ofte blir glemt. I denne artikkelen deler vi litt om mineralet bor! 

 

 

Visste du at sporstoffet bor kan bidra til skjelettet, huden og i betennelsesreaksjoner?

Bor er et spormineral med ulike og viktige roller i metabolismen for både mennesker, dyr og planter. Bor finnes i jordsmonn og drikkevann i varierende mengder fra område til område. Jorden i Norge er ikke spesielt rik på bor, men de beste kildene i kostholdet vil være frukt, grønnsaker og belgvekster.

Bor er et utrolig spennende næringsstoff som vi håper på mer forskning om i fremtiden. Det har ikke vært så mye fokus på det, så det er få store studier, men de små studiene som er gjort virker veldig lovende. Kanskje kan bor være en større del av helheten enn det man tidligere har tenkt?

Allerede i 1985 ble det, i en liten studie (utført av USDA), vist at bor bidrar til et sunt skjelett. I denne studien så man at deltakerne som tok tilskudd av bor skilte ut mindre kalsium og magnesium gjennom urin. I dyrestudier har man sett at rotter som får lite bor i maten har lavere dannelse av skjelett enn rotter med tilstrekkelige mengder bor i maten. Man tror at dette er på grunn av redusert utskillelse av kalsium og magnesium og det faktum at bor fører til redusert nedbrytning av vitamin D, som igjen er viktig for skjelettet. Her spiller også kjønnshormoner (kanskje særlig testosteron) inn. I tillegg ser man at for lite bor i kosten reduserer aktiviteten til celler som bygger skjelett (osteoblaster). Bor kan altså muligens forbedre virkningen av andre næringsstoffer. 

Bor har vist seg å øke nivåene av vitamin D, både i lagringsformen kalsidiol (25[OH]D3) og i den aktive formen kalsitriol (1,25[OH]2D3). Årsaken til økningen er at bor bidrar til økt halveringstid og økt opptak av vitaminet. Det interessante er at det har blitt gjort studier på dette i vinterhalvåret, en tid man skulle forvente en nedgang i vitamin D-status.

Bor har også interessante effekter på huden. Laboratorieundersøkelser har vist at bor kan ha direkte påvirkning på enzymer i en type celler som er ansvarlige for å lage bindevev (fibroblaster). Disse cellene er viktige i blant annet kollagendannelsen og i sårtilheling. Studier gjort på sårtilheling på 90-tallet viser også en raskere tilhelingsprosess der pasientene fikk salve med borsyre på sårene. 

Når det kommer til betennelse indikerer flere småstudier at bor bidrar her blant annet ved å styrke vårt eget mineralbaserte antioksidantsystem og ved å redusere nivåene av betennelsesmarkører.

 

 

 

Pizzorno L. Nothing Boring About Boron. Integr Med (Encinitas). 2015 Aug;14(4):35-48. PMID: 26770156; PMCID: PMC4712861.

Tilbake til bloggen