Individuelt kjøp (T&C)

Følgende vilkår anses som akseptert dersom angreretten ikke blir benyttet:

  • Angrerettloven gir deg mulighet til å angre kjøpet inntil 14 dager etter at du har mottatt leveranse fra oss. Ved bruk av angreretten må du betale returporto selv.
  • SanOmega vil levere produktene i samsvar med spesifikasjonen som er oppgitt på www.holcon.no/www.sanomega.as
  • Manglende levering, feilsendinger, skader og eventuelle andre mangler ved produktene skal meldes til kundeservice snarest mulig. Vi dekker returporto hvis manglene ved produktet skyldes forhold du som kjøper ikke er ansvarlig for. Mangler blir normalt rettet gjennom omlevering. Retur av produktene gir deg ikke rett til å få tilbake kjøpesummen med mindre du har rett til å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven eller benytter angreretten innen tidsfristen.
  • Returer må registreres hos post@sanomega.as innen 14 dager etter mottatt vare
  • Adresseendringer må meldes fra skriftlig til post@sanomega.as.
  • Dersom pakken av en eller annen grunn ikke skulle komme frem er det kundens ansvar å melde ifra til oss skriftlig innen 14 dager fra mottatt epost-faktura.
  • Manglende betaling eller uavhentet pakke vil ikke anses som gyldig oppsigelse.
  • Vi forbeholder oss retten til å endre priser, kjøpsbetingelser, retningslinjer for personvern og innholdet og sammensetningen av produkter og tjenester. Endringer varsles gjennom informasjonstekst på faktura og/eller andre hensiktsmessige kanaler minst en måned før endringen trer i kraft.
  • Du må være 18 år eller eldre for å kunne kjøpe produkter hos SanOmega. Hvis du er under 18 år, må foresatte gjennomføre kjøpet.

 Ønsker du å returnere noe må du alltid kontakte kundeservice på post@sanomega.as. Da hjelper vi deg videre derfra. Det er du som kunde som er økonomisk ansvarlig for at returen kommer frem til vårt lager. Noter kolli-id på returpakken og be om kvittering.

Return Address:
SanOmega AS, Granittveien 18, 1555 Son

Greetings from the SanOmega gang