Provisjons-kalkulator

Når man får betalt i flere nivåer får man et element av eksponensiell vekst.
Kalkulatoren er laget for å vise effekten av dette.

En affiliate er en salgsrepresentant, så det vil variere stort hva hver enkelt er i stand til å omsette. En representant kan referere 100 kunder, mens andre kanskje kun handler selv. 

Slik bruker du kalkulatoren:

1. Gjennomsnittlig salg pr affiliate: Dette er hva du tror vil være det mest sannsynlige hver affiliate vil klare å selge for. Mest sannsynlig vil dette variere, så her angir du et gjennomsnitt. 

Eks. Hvis du tenker at hver representant selger produkter verdt 500 kr til to venner. Så blir summen her 1000 kr. (Dette er kun kunder som ikke velger å bli affiliates)

2. Egne referanser: Dette er antallet affiliates du tror du vil klare å referere. Dette er altså affiliates (representanter)

3. Nivå 2 affiliates: Her setter du verdien du tror vil være et snitt av hva alle du har referert som affiliates klarer å referere som affiliates. Det er vanlig at dette tallet er lavere enn det antallet du førte opp under punkt 2. Men mange med erfaring med å bygge organisasjoner som dette kan til og med få et høyere tall her.

4. Nivå 3 affiliates: Her setter du du tror vil være ett snitt av hva alle på nivå 2 klarer å referere. Som under punkt 3 er det vanlig at dette tallet er lavere enn på nivå 2.

5. Nivå 4 affiliates: Her setter du du tror vil være ett snitt av hva alle på nivå 3 klarer å referere. Som under punkt 4 er det vanlig at dette tallet er lavere enn på nivå 3.

6. Nivå 5 affiliates: Her setter du du tror vil være ett snitt av hva alle på nivå 4 klarer å referere. Som under punkt 5 er det vanlig at dette tallet er lavere enn på nivå 4.

7. Dette er totalen av provisjon som vil bli generert, dersom scenarioet du har angitt blir gjennomført. Denne kalkulatoren gir ingen tall rundt hva dine referanser vil tjene.


MERK! Dette verktøyet er laget kun for å gi et estimat.