Kosthold og fertilitet

Kosthold og fertilitet

 

Den største gaven et barn kan få er å bli født av en velernært mor

… og den største gaven du kan gi deg selv er å være optimalernært når du skal avgi 3,5 kg høyverdige næringsstoffer.

Kroppen må bygges av noe. Et foster vil ta det den trenger fra morens lagre, men det forutsetter naturligvis at lagrene inneholder det som trengs. Flere studier peker i den retning at kostholdet også spiller en viktig rolle for fertiliteten.

Over hele verden over ser vi at fertiliteten synker. Stadig mer forskning viser at kostholdet har mye å si. Dette gjelder både kvinner og menn.  Denne artikkelen dreier seg i hovedsak om hva damene kan se på, mens gutta kan lese mer HER

 

Folat og B12

Vi vet at folat kan redusere risikoen for ryggmargsbrokk. Folat i kombinasjon med vitamin B12 kan også se ut til å øke fertiliteten og antallet levendefødte barn hos par som gjennomgår assistert befruktning. Man er ikke helt sikre på hvordan dette fungerer, men det kan virke som at folat i kombinasjon med vitamin B12 virker på gener som igjen øker enzymaktivitet slik at kvinnene får bedre og flere modne eggceller.

 

 

 

 

Fettsyrer

Dyre- og menneskestudier og laboratorieundersøkelser har vist at flerumettede fettsyrer er viktige i modningen av eggceller og i fasen der embryoet (tidlig fosterstadium) fester seg til slimhinnen på livmorveggen.

Vi vet at flere og flere gravide opplever å få svangerskapsdiabetes. Høyere alder hos gravide og for høy kroppsvekt er trukket frem som mulige årsaker til økningen i svangerskapsdiabetes. Transfettsyrer ser også ut til å fremme insulinresistens. Dette kan igjen påvirke eggløsningsfunksjonen negativt. Transfettinntaket i Norge er generelt lavt, så man bør være oppmerksom på andre kostholdsfaktorer som øker risikoen for insulinresistens i tillegg.

Lavt inntak av omega-3-fettsyrer er assosiert med lavere fruktbarhet. Studier har vist at omega-3 i kostholdet reduserer risikoen for at egget ikke løsner når kvinnen skal ha eggløsning. En studie gjort i Iran fant at kvinnene med de høyeste nivåene av omega-3-fettsyren EPA også hadde størst sannsynlighet for å bli gravide.

 

 

Miljøgifter og valg av proteiner

Vi diskuter proteinkilder i denne artikkelen fordi proteinkildene våre er kilder til viktige næringsstoffer. De er dessverre i tillegg ofte kilder til miljøgifter som igjen kan påvirke fertiliteten negativt. Rødt kjøtt er for eksempel en god kilde til både proteiner og essensielle næringsstoffer, men inneholder også ofte antibiotika. Fisk og sjømat er gode kilder til for eksempel omega-3 og jod, men kan også inneholde problematiske nivåer av tungmetaller og dioksiner. Mange tenker da at det er fornuftig å bytte ut animalske proteinkilder med vegetabilske. Planteøstrogener fra soya har blitt trukket frem flere ganger som mulig negativt for reproduksjonsevnen. I tillegg inneholder soya et mer ugunstig forhold mellom omega-6 og-3 enn sjømat og grasbeita kjøtt.

Ved å velge sjømat lavt på næringskjeden og grasbeita kjøtt kommer man langt på vei med å redusere mengden av de uønskede stoffene. Visste du at 80 % av all antibiotika tilsettes i dyrefor? Det er bare 20 % som brukes som medisiner til syke mennesker og dyr.

 

Kilder:

González-Rodríguez LG, López-Sobaler AM, Perea Sánchez JM, Ortega RM. Nutrición y fertilidad [Nutrition and fertility]. Nutr Hosp. 2018 Sep 7;35(Spec No6):7-10. Spanish. doi: 10.20960/nh.2279. PMID: 30351153.

Gaskins AJ, Chavarro JE. Diet and fertility: a review. Am J Obstet Gynecol. 2018 Apr;218(4):379-389. doi: 10.1016/j.ajog.2017.08.010. Epub 2017 Aug 24. PMID: 28844822; PMCID: PMC5826784.

https://forskning.no/mat-og-helse-bakterier-dyresykdommer/forskeren-forteller-fremtiden-vil-fordomme-oss-for-antibiotika-i-matproduksjo

 

Tilbake til bloggen